Möter du stress i din vardag?

Den går att hantera! 

 

    

                                 Skynda, skynda...   

 

Med ACT lär vi ut hur du kan hantera den stress du möter i vardagen.Slå er ihop i en grupp och kontakta oss så startar vi en kurs i stresshantering som passar era behov.

Och ni kan stötta och ha glädje av varandra!