Det finns många fördelar med att digitalisera arbetet

  • Snabbare, säkrare och enklare
  • Alla ärenden samlade i ett system
  • I enlighet med GDPR, ingen risk att känsliga uppgifter hamnar på avvägar
  • Guidar personalen genom en utredning med väsentliga delar, en hjälp för tanken
  • Med en digital lösning sparas värdefull tid som kan användas till att utveckla den pedagogiska verksamheten

I enlighet med GDPR