Utredningsgrupp med särskild behörighet

En av förskolechef och rektor utpekad utredningsgrupp, 1-8 personer är vår rekommendation

 

Utredningsgruppen ska ha behörighet till det digitala systemet (tidgare pärmen med kränkningsutredningar) och regelbundet följa upp pågående ärenden och vara ett stöd för resten av personalen.

 

Oftast är det förskolechef/rektor, som i praktiken har ansvaret för att en händelse utreds, åtgärdas och följs upp. Förskolechef/rektor kan i sin tur delegera ansvaret för att förebygga, utreda och åtgärda kränkande behandling under förutsättning att delegationen är till en anställd eller en av huvudmannen anlitad uppdragstagare, som har tillräcklig kompetens och erfarenhet. 

 

Även om förskolechef/rektor har delegerat delar av arbetet har denne kvar sitt yttersta ansvar och det ska finnas rutiner för hur återkoppling och uppföljning ska ske. Förskolechef/rektor ska vara väl förtrogen med verksamheten.

 

Utredningsgruppen tillsammans med förskolechef/rektor är de som vi i första hand vill träffa och utbilda i hur utredningsarbetet kan ske digitalt. Vid sidan om denna processutbildning ses vår et-strateg med er för att tekniskt bygga systemet.