Vi erbjuder

 

 FÖRELÄSNINGAR

  • Huvudman, nämnd och förvaltning. Huvudmannens uppdrag och hur ni praktiskt kan säkerställa arbetet med att anmäla, utreda, åtgärda och dokumentera kränkande behandling. 1 timme, Jennie Vellner och Karin Särkijärvi Zettervall

  • Utredningsgruppen och förskolechef/rektor. Verksamhetens uppdrag och hur ni bästa organiserar arbetet. Vad ska dokumenteras och vad innebär anälningsplikten? Vårdnadshavarens rättigheter att ta del av utredningar. Utredningsgruppens arbete med att följa upp pågående ärenden och vara ett stöd gentemot övrig personal. 2 timmar, Jennie Vellner och Karin Särkijärvi Zettervall
  • All personal i verksamheten. Skyldigheten att anmäla, utreda och stoppa kränkande behandling. CASE-arbete. 2,5 timmar, Jennie Vellner och Karin Särkijärvi Zettervall 

 

 HANDFAST HANDLEDNING 

  • It-strateg möter It-strateg. Att bygga en digital e-....... 1,5 timmar. Charbel Sarkis
  • Utredningsgrupp och förskolechef/rektor. Handledning med arbetet i det digitala systemet. Hur hittas ärenden? Hur söka arkiverade ärenden? Hur återfinna enskilda elevnamn och allt annat som systemet möjliggör. 1 timma, Charbel Sarkis och Karin Särkijärvi Zettervall

 

 

 

Ändra till en bild som passar din sida och skriv en text som passar till bilden ovan.