Vi erbjuder

 

FÖRELÄSNINGAR

 

HUVUDMANNENS ANSVAR - nämnd och förvaltning 

 • Huvudmannens uppdrag och hur ni praktiskt kan säkerställa arbetet med att anmäla, utreda, åtgärda och dokumentera kränkande behandling i era verksamheter.                                   
 • 60 minuter med Jennie Vellner och Karin Särkijärvi Zettervall

FÖRSKOLECHEF/REKTOR

 • Verksamhetens uppdrag och exempel på hur arbetet kan organiseras för att säkerställa upptäckt, anmälan, utredning och dokumentation av kränkande behandling. Förskolechef/rektor behöver hålla sig ajour men också ha en utredningsgrupp som stöd i det dagliga arbetet. Vi lämnar förslag på rollfördelning av uppdrag och behörighet.                      
 • Vad innebär anmälninsplikten?
 • Vad ska och vad ska inte dokumenteras?
 • Får vårdnadshavare ta del av kränkningsutredningar?
 • Vi har haft åtgärder men kränkningarna fortsätter. Vad kan vi göra?
 • Eleven som är utsatt för kränkande behandling kränker själv andra elever.
 • Vikten av att följa upp insatta åtgärder.
 • Eleverna kränker varandra på nätet. Vad har skolan för ansvar?
 • När ska kränkningsutredningar avslutas?
 • 90 minuter med Jennie Vellner och Karin Särkijärvi Zettervall

ALL PERSONAL - Roligt och lärorikt CASEarbete

 • Skyldigheten att anmäla, utreda och stoppa kränkande behandling. CASE-arbete i grupper utifrån verkliga ärenden hämtade från Skolinspektionen.
 • 120 minuter med Jennie Vellner och Karin Särkijärvi Zettervall 

 

 HANDFAST HANDLEDNING 

 

E-strateg möter E-strateg

 • Vi bygger er digitala miljö som stödjer verksamhetsnyttan med att anmäla, utreda, åtgärda och dokumentera kränkande behandling i era verksamheter. Charbel träffar er kommuns E-strateg och ger handfast stöd.
 • 90 minuter med Charbel Sarkis

 

FÖRSKOLECHEF/REKTOR, UTREDNINGSGRUPPEN och er E-strateg

 • Handledning i arbetet med det digitala systemet.
 • Hur hittas ärenden?
 • Hur söka arkiverade ärenden?
 • Hur fungerar diarienumren?
 • Vem ska ha behörighet till vad?                                                                               
 • 75 minuter med Charbel Sarkis och Karin Särkijärvi Zettervall

 

 

 

Gör komplexa kontakter enkla med digitalisering