Karin Särkijärvi Zettervall

Utredare och systemteoretisk familjeterapeut med 35 års erfarenhet från arbete med barn, ungdomar och deras föräldrar, från såväl kommunal som privat sektor.

 

Vid sidan om sitt yrkesutövande har Karin byggt på sina kunskaper med studier vid socialhögskolan i Lund och därefter en treårig systemteoretisk familjeterapeututbildning. Karin är i Rädda Barnens regi utbildad gruppledare för barn till missbrukare samt certifierad Olweusinstruktör. Karin har också genomfört utbildningen "Förebyggandets konst" för förskola och skola kopplad till Örebro universitet samt "Socialt behandlingsarbete barn och ungdomar", Uppsala universitet.

 

Karin är också utbildad gruppledare för att ge kursen "Att hantera stress och främja hälsa". Kursen ges via FORUM - Forskningscentrum för psykosocial hälsa vid Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet.

 

Karin bor tillsammans med sin man i Hammarby Sjöstad men tillbringar regelbundet och gärna tid i familjens fritidshus på Gotland. Familjen är stor med vuxna barn och barnbarn i olika åldrar, franska bulldogen Elsa är en kär följeslagare.

                                                       

Karin Särkijärvi Zettervall.