Jennie Vellner

Jennie är utbildad inom offentlig rätt med specialistkompetens inom skoljuridik.

 

Har sedan 2013 arbetat som juridisk sakkunnig inom skolans verksamhetsområde i rollen som;

  • undervisningsråd vid Skolverkets upplysningstjänst,
  • utredare och verksamhetsanalytiker vid barn- och utbildningsförvaltningen i Huddinge kommun samt,
  • nämndansvarig tjänsteman för barn- och ungdomsnämnden i Nyköpings kommun.

Genom sitt juridiska kunnande, där lagen och dess förarbeten och praxis är utgångspunkten, har Jennie kompetens att handfast vägleda pedagoger, förskolechefer/rektorer samt huvudmän i förskolans och skolans lagstadgade uppdrag.

 

Jennie Vellner