Om oss

Vi har olika bakgrund och också olika ingångar i vårt engagemang för att digitalisera arbetet med att anmäla, utreda och följa upp kränkande behandling. Gemensamt för oss är att vi brinner för arbetet med att stoppa kränkningar i våra förskolor och skolor. Arbetet ska vara rättssäkert och dokumentationen ska inte bli betungande för personalen i verksamheten.

 

  • Vi kan lagstiftning och har stor erfarenhet av förskolans och skolans uppdrag kring utredning, anmälan och åtgärder av kränkande behandling.
  • Vi har utvecklat rutiner för förskolans och skolans arbete som lever upp till till skollagens krav.
  • I händelse av myndighetsärende, att verksamheten blir anmäld till Skolinspektionen, finns rätt uppgifter dokumenterade.
  • Vi har processen för upprättande av incidentrapport, anmälan till rektor, anmälan till huvudman, dokumentation av utredning, åtgärder och analys av läge samt avslut då kränkningen upphört.
  • Vi kan tekniskt hjälpa till att bygga systemet inom plattformen ABOU.