Röster från deltagare

Elever i Östra grundskolan konkretiserar sin Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Lyssna till samtal och sång.

Vi hjälper er upprätta en plan mot kränkande behandling som bygger på kartläggning av just er verksamhets behov.

Charbel Sarkis e-strateg

Charbel Sarkis blir intervjuad om Införandet av digitalt strukturstöd i Huddinge kommun.